Výroba betonové střešní krytiny

Technologie výroby betonových střešních tašek – betonová střešní krytina FILKO ® je ojedinělá tím, že stroj na lisování tašek dohlazovacím zařízením živou – již vytvarovanou betonovou tašku pod tlakem ještě navíc uhlazuje. Betonové tašky FILKO ® tímto mají, oproti ostatním betonovým střešním krytinám dokonale uzavřený a hladký povrch. Jsou také v celé své hmotě probarveny práškovými pigmenty kysličníku železa. Před opuštěním výrobní dráhy je krytina FILKO ® opatřena dvojitým matným nebo lesklým akrylátovým nástřikem ve čtyřech základních odstínech.

betonová střešní taška

lakovaná betonová střešní taška

 

 

Možnost použití betonových tašek FILKO ®

 • Střechy se sklonem 22-90°
 • Střechy s půdní vestavbou i bez ní
 • Jednoduché sedlové střechy i tvarově nejrozmanitější
 • Kompletní nabídkový list

Servis a životnost betonové střešní krytiny

 • Záruka na materiál 30 let
 • Životnost tašek minimálně 100 let
 • příznivá cena
 • Střecha bez nutnosti údržby
 • Tvarově přesné prvky

Technické specifikace betonových tašek

 • Rozměry základní tašky: 230 mmm x 380 mm
 • Spotřeba tašek: 15,5 – 17,5 ks/m2
 • Hmotnost tašky: 2,9 kg/ks
 • Plošné zatížení střechy: 45 Kg/m2

Všechny použité materiály jsou ekologicky zcela nezávadné: křemičitý písek, jakostní portlandský cement, barevné pigmenty kysličníku železa a vodou ředitelná ekologická barva.

Pro zachování mrazuvzdornosti betonové střešní krytiny je nezbytné odvětrání střechy. Odvětrání musí být zajištěno systémem bezmaltového hřebene a větracími taškami v počtu min. 1 ks/10 m2 plochy střechy. K nasávání vzduchu pro odvětrání střešního pláště dochází mezi krokvemi u okapu, v případě zafóliování krovu nebo podbití, mezerou jenž vytvoří křížové latě – kontralatě. Tuto mezeru doporučujeme u okapu uzavřít pásy a mřížkami proti vletu ptáků.

Tloušťka latí se řídí roztečí krokví a sklonem střechy. Minimální tloušťka je 50 x 30 mm. Vzdálenost latí je podmíněna potřebným překrytím tašek dle sklonu střechy:
22-30° max. 310 mm (volně položené)
30-45° max. 325 mm (volně položené)
45-60° max. 330 mm (každá třetí taška se přichytí hřebíkem v otvoru na objednávku)
60-90° max. 335 mm (každá taška se přichytí hřebíkem v otvoru na objednávku)
Minimální rozteč latí je 280 mm.

Tašky dodáváme na EUR paletách po 210 ks, tj. cca 13 m2.

Opatření proti zavíjení sněhu je pojistná hydroizolace.