Výhody nadkrokevní izolace

 • díky systému pero – drážka je zvnějšku pokládaná izolace bez tepelných mostů
 • výška krokví nehraje žádnou roli a musí splňovat pouze statické požadavky
 • vzduchotěsnou vrstvu lze z exteriéru nainstalovat snadněji a spolehlivěji
 • lze kombinovat se stávající tepelnou izolací
 • nepřekonaná ochrana před chladem
 • vynikající hodnota koeficientu tepelné prostupnosti dosahující až 0,021 W/mK
 • letní ochrana před teplem – udržování příjemného klima
 • ochrana před hlukem – výborné akusticko-izolační parametry
 • přiznané krokve jako designová součást interiéru
 • celá konstrukce bez tepelných mostů
 • zvětšení obývacího prostoru v interiéru

VIDEO ukázka nadkrokevní izolace

Tenká deska, tlusté plus = nadkrokevní izolace THERMO-LINE

Nadkrokevní izolace THERMO-LINE má koeficient tepelné prostupnosti λ = 0,021 W/mK. Tloušťka desky 120 mm má hodnotu tepelného odporu R = 5,71 m2K/W. Tyto tepelně izolační vlastnosti jsou srovnatelné např. s obvodovým zdivem energeticky úsporných budov z cihelných bloků HELUZ FAMILY 50 broušená bez dodatečné izolace.