ZÁKLADNÍ ROZMĚRY STŘECHY
stanova1
O1 - délka okapu:  m
O2 - délka okapu:  m
K - délka krokve:  m
Sklon střechy (22° - 90°):  °
DALŠÍ ÚDAJE
Kolik m2 plochy střechy zabírá komín?  m2
Kolik m2 plochy střechy zabírájí střešní okna?  m2
STŘEŠNÍ KOMPLETAČNÍ DOPLŇKY
Tašky stoupací  ks
Tašky prosvětlovací skleněné  ks
Taška plastová anténní  ks
Taška plastová odvětrávací  ks
Výlezový vikýř s polykarbonátem  m
Komínová lávka  Ano Ne
Protisněhové zábrany - tašky  Ano Ne
Použít protisněhové háky  Ano Ne
Ochranný pás proti ptákům  Ano Ne
Montáž střechy (ano - 15%; ne - 21% DPH)  Ano Ne
Hydroizolační fólie  Ano Ne
Počítáte s půdní vestavbou?  Ano Ne
ÚDAJE O VÁS
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
DALŠÍ SPECIFIKACE A DOTAZY
Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů